Skrýt

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů upravuje způsob a postupy při zpracování Vašich osobních údajů spravovaných prostřednictvím on-line obchodu i-kosmetika.cz provozovaného společností Lemaco, s.r.o., se sídlem U Strouhy 527, 252 42, identifikační číslo: 25856006, zapsanou v obchodním rejstříku vedenou Městským soudem v Praze, sp. zn: C 191164.

Adresa pro doručování: U Strouhy 527, 252 42, Vestec, kontaktní e-mail: info@i-kosmetika.cz, telefonní číslo: +420 608 123 811.

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Lemaco, s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1.       TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.         Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Lemaco, s.r.o., se sídlem U Strouhy 527, Vestec 252 52, identifikační číslo: 258 56 006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn: C191164 (dále jen „správce“).

1.2.         Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování U Strouhy 527, Vestec 252 52, adresa elektronické pošty info@lemaco.cz, telefon +420 608 123 811.

1.2.         Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.         Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.         Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2.         Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.      DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.         Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 36 měsíců od jejich založení, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5.      DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.         Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

5.2.         Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.      PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

6.1.         Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.         Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: www.i-kosmetika.cz/newsletter/logout.

6.3.         Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

6.4.         Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5.         Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Tyto zásady a postupy jsou platné a účinné od 25.5.2018

Váš účet
Dle kategorie
Dle výrobce
Facebook